Generalforsamling 2018 kl. 19.00 i Husflidsskolen

Køng Husflidsskole holdt onsdag d. 14. februar ordinær generalforsamling. 15 medlemmer deltog.


Dagsorden i følge vedtægterne

Generalforsamling

Køng Sogns Husflidsforening

Onsdag den 14-02-2018 kl. 19,00

                     

1.Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetæller

4. Bestyrelsens beretning

5. Husflidsskolens regnskab

6. Forslag til medlemsaktiviteter og kurser

7. Indkommende forslag
Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formand Jens Larsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

8. Valg af bestyrelse

På valg er:                   Orla Mortensen

                                      Palle Larsen

                                      Jens Hallqvist

                                       Lis Hansen

Suppleanter:                 Elo Pedersen

                                       Per Bruun

9. Valg af revisor for 2 år Per Bruun

Revisorsuppleant            Bent Bøgeskov

10. EVT